16-10-2012

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักงาน GOLF AIR COND 2000 ประจำปี 2555

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าฉนวนยางสมบูรณ์แบบภายใต้แบรนด์ "แมกซ์เฟล็กซ์" ซึ่งผลิตจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง ได้เข้าร่วม

23-12-2011

เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์หลัก กับทางสมาคม GOLF AIR COND 2000

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าฉนวนยางสมบูรณ์แบบภายใต้แบรนด์ "แมกซ์เฟล็กซ์" ซึ่งผลิตจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง ได้เข้าร่วม

23-12-2011

RHVAC2011

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าฉนวนยางสมบูรณ์แบบภายใต้แบรนด์ "แมกซ์เฟล็กซ์"

16-08-2011

MaxFlex Booth ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ในนามผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน "MAXFLEX" ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า ในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  • 2 / 2
© Copyrights 2010 MAXFLEX. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.