27-06-2013 บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนยางคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์เฟล็กซ์ “

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนยางคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์เฟล็กซ์ “

ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (AIR-CONDITIONIING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND:ACAT)

ในหัวข้อเรื่อง”การใช้เครื่องสูบความร้อน” หรือ “Techniques to produce hot water by using heat pump”

ในวันพุธ  ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2556  ณ.ห้อง พาโนรามา ชั้น14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดแสดงสินค้าฉนวนยาง MAXFLEX เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและทดลองสินค้าได้จริงอีกด้วย

© Copyrights 2010 MAXFLEX. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.