×

ระบบส่งลมเย็น (Air Ducting System)

ฉนวนยางดำ MAXFLEX เป็นฉนวนยางที่มีลักษณะเป็น Close Cell มีคุณสมบัติเฉพาะ ปลอดฝุ่น ไม่มีเส้นใย และไม่มีแร่ใยหิน อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและการระคายเคือง อันเนื่องมาจากการหลุดร่วงของฝุ่นและเส้นใยที่จะเข้าสู่ระบบจ่ายลมเย็นและกระจายไปยังผู้ใช้งานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป

ฉนวนยางดำ MAXFLEX ให้ความปลอดภัย ติดตั้งง่ายไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงเหมาะสำหรับการหุ้มท่อส่งลมเย็นที่มาทดแทนใยแก้ว ใยหินหรือฉนวนเส้นใยอื่นๆ  พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้

·        ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น ปลอดภัยจากปัญหาการเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อรา มด ปลวกหรือหนู

·        คงทนด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงของอีลาสโตเมอร์ และเซลล์แบบปิด ทำให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดอายุของท่อส่งลม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน(K-Value) ที่ต่ำและคงที่

·        MAXFLEX ชนิดแผ่น สามารถใช้หุ้มท่อส่งลมทั้งงานภายนอกและงานภายในได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถทาสีตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม และกลมกลืนกับตัวอาคารได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง

 

·        MAXFLEX  DUCTWORK เป็นฉนวนยางดำ EPDM แบบแผ่นและแบบม้วน  ที่มีคุณสมบัติในการลดการสูญเสียความเย็นในระบบท่อส่งลม ไม่อมน้ำ ไม่ดูดซึมน้ำ และมีความสามารถในการดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ ชนิดแผ่นและม้วนปกติ ชนิดรูปแบบที่ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม ฟอยล์ รวมไปถึงเคลือบกาวอีกด้านของแผ่นฉนวนเพื่อให้ง่ายในการติดตั้งอีกด้วย

 

·       MAXFLEX HF เป็นฉนวนยางดำ EPDM ที่ปราศจากส่วนผสมของคลอรีน และโบรมีน ซึ่งจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มของฮาโลเจน(Halogen)  ซึ่งเป็นอันตรายมากในกรณีเกิดอัคคีภัย
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะใช้กับท่อน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ ที่ใช้ในงานห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, ห้อง DATA CENTER, โรงพยาบาล, ห้องแล๊บ, เรือโดยสาร และหน่วยงานต้องการสารประกอบที่ปราศจากฮาโลเจน

 

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง