×

ระบบทำความเย็น (Chiller System)

MAXFLEX เป็นฉนวนที่เหมาะกับการป้องกันการเกิดหยดน้ำจากการกลั่นตัวของความชื้นในบรรยากาศ(Condensation) ในท่อน้ำเย็นของระบบทำความเย็น(Chiller System) ทั้งยังป้องกันการแทรกซึมความร้อน (Heat Gain) จากอากาศโดยรอบ จึงช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าในในระบบดังกล่าวเป็นอย่างดี

MAXFLEX เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็นเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k-Value) ที่ต่ำและคงที่ตลอดอายุการใช้งาน

ค่าการแทรกซึมความชื้นและไอน้ำจากบรรยากาศต่ำ เพราะยางสังเคราะห์ที่มีพันธะแบบไม่มีขั้ว (Non polar closed cell polymer base)

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถจับโค้งงอเข้าตามลักษณะท่อได้ง่าย ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว สวยงาม

 

ผลิตภัณฑ์ MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง

MAXFLEX HF เป็นฉนวนยางดำ EPDM ที่ปราศจากส่วนผสมของคลอรีน และโบรมีน ซึ่งจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มของฮาโลเจน(Halogen)  ซึ่งเป็นอันตรายมากในกรณีเกิดอัคคีภัย

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะใช้กับท่อน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ ที่ใช้ในงานห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, ห้อง DATA CENTER, โรงพยาบาล, ห้องแล๊บ, เรือโดยสาร และหน่วยงานต้องการสารประกอบที่ปราศจากฮาโลเจน

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง