×

ระบบสุขาภิบาล(Sanitary system)

ระบบสุขาภิบาลเป็นระบบที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่ง ประกอบไปด้วย ระบบประปา, ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง, ระบบท่อระบายอากาศ, ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ดังนั้นการออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

 ซึ่ง MAXFLEX ถือเป็นฉนวนยางที่เหมาะสำหรับงานระบบสุขาภิบาลเป็นอย่างดี ในการป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่ผิวท่อน้ำทิ้ง และป้องกันความร้อนจากระบบท่อระบายอากาศ รวมทั้งยังสามารถกั้นเสียงและดูดซับเสียงที่เกิดจากการระบายน้ำภายในท่อระบายในห้องน้ำได้อีกด้วย ช่วยลดโอกาสการเกิดเสียงสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อาคารที่มีการใช้ผนังของห้องร่วมกัน  

 

ผลิตภัณฑ์MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง

MAXFLEX HT ถือเป็น ฉนวนยางดำEPDM เกรดพิเศษ มีคุณสมบัติในการใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ถึง180 °C จึงเหมาะแก่การใช้งานในระบบท่อน้ำร้อน ถังน้ำร้อน รวมถึงท่อระบายอากาศร้อนและระบายน้ำร้อนได้อีกด้วย

MAXFLEX HF เป็นฉนวนยางดำEPDMที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน และโบรมีน ซึ่งจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มของฮาโลเจน(Halogen)  ซึ่งจะมีอันตรายมากในกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะใช้สำหรับท่อน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ ที่ใช้ในงานห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, ห้อง DATA CENTER, โรงพยาบาล, ห้องแล๊บ, เรือโดยสาร และหน่วยงานต้องการมีสารประกอบที่ปราศจากฮาโลเจน

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง