×

ระบบท่อส่งน้ำร้อน (Hot Water pipe & Solar Heating system)

MAXFLEX เป็นฉนวนยางที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการสูญเสียความร้อน(Heat Loss) และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้หุ้มท่อน้ำภายนอกอาคารของระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Energy Heating System)

ซี่งช่วยรักษาอุณหภูมิน้ำ เมื่อปิดระบบการทำความร้อน ช่วยยืดเวลาการเย็นตัวลงของน้ำในระบบและหน่วงเวลาการเกิดเยือกแข็งของน้ำในฤดูหนาวอีกด้วยMAXFLEX  ผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ไม่มีส่วนผลสมของแอสเบสทอส (Asbestos) ปลอดฝุ่นและเส้นใยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อดีเหล่านี้ทำให้ MAXFLEX ถูกเลือกมาใช้แทนฉนวนแบเดิมๆ  ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นและเส้นใย เช่นใช้กับระบบท่อน้ำร้อนในโรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นความเข้มงวดในด้านความสะอาดและสุขอนามัย 

จึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อส่งน้ำร้อน เพรามีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

• การใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ในอุณหภูมิสูงถึง 125°C(257°F) ในรุ่นมาตรฐาน แ และยังสูงไปถึง170°C(338°F) ในรุ่น Hi-Temp

• มีความคงทน สามารถป้องกันโอโซน รังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด ทนฝนและสภาวะอากาศที่เลวร้ายภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี

• มีอายุการใช้งานและคงคุณสมบัติการต้านทานความร้อนที่ยาวนาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน(K-Value)ที่ต่ำและคงที่ตลอดอายุการใช้งาน

• การดูดซึมความชื้นและไอน้ำต่ำ ไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายเมื่อท่อน้ำรั่วซึม

ผลิตภัณฑ์MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง

• MAXFLEX HT ถือเป็น ฉนวนยางดำEPDM เกรดพิเศษ มีคุณสมบัติในการใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ถึง180 °C จึงเหมาะแก่การใช้งานในระบบท่อน้ำร้อน ถังน้ำร้อน รวมถึงท่อระบายอากาศร้อนและระบายน้ำร้อนได้อีกด้วย

 

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ MAXFLEX ที่เกี่ยวข้อง