×

HISTORY maxflex

บทสรุปความสำเร็จ ทุกก้าวเรามุ่งมั่น ต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณและสิ่งแวดล้อม

  1. ก้าวต่อก้าวของความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้นำ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดยคุณวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์ ซึ่งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 2,000 คน โดยเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ ” แวนด้าแพค “ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์ลายเนอร์ “ และกลุ่มธุรกิจยางฉนวน ภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์เฟล็กซ์ ”
  2. ก้าวแรกของบริษัท เราได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ ในการยกระดับบรรจุภัณฑ์ไทยในอดีตให้ทันสมัย ผนวกกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้แวนด้าแพค ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารทั้งในและต่างประเทศไว้วางใจ ด้วยกระบวนการผลิตและการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ผสมผสานกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และยังพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเรา คือ ผู้นำผู้ริเริ่ม BIO CUP จึงทำให้ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย
  3. ก้าวของความสำเร็จ ด้วยการพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ในปี 2534 ก้าวเข้าสู่กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ เป็นผู้นำคิดค้น-วิจัยพัฒนา ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นปูกระบะและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า " MAXLINER ™" แมกซ์ลายเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุด สิ่งสําคัญที่สร้างความแตกต่าง คือ เราใส่ใจคิด - เลือกสิ่งที่ดี เราจึงเลือก ABS วัสดุที่แข็งแรง รักษ์สิ่งแวดล้อม และผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมุ่งเน้นปรับปรุงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานรถกระบะ ให้มีความสวยงาม ทนทาน ผสมผสานการใช้งานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน จนเป็นที่นิยมสูงสุดในตลาดประเทศไทย
  4. ในปี 2546 ก้าวกระโดดสู่กลุ่มธุรกิจฉนวนกันความร้อน ภายใต้แบรนด์ “MAXFLEX “ แมกซ์เฟล็กซ์ ” ให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล ผนวกกับการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน จึงได้รับการยอมรับและเลือกใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ
  5. ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มพลัง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล เราได้ก่อตั้งสาขา ณ ต่างประเทศ กระจายไปสู่ประเทศชั้นนำของโลก แห่งแรกของเรา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  6. ไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และลูกค้าทั่วโลก ขยายสำนักงานไปยังประเทศออสเตรเลีย
  7. คุณวราวงศ์ ตั้งกิจเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีทิศทางเน้นการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจต่อสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม นําพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล