×
2023-09-20 15:10:33

MAXFLEX ประสบความสำเร็จในการจัดแสดงนิทรรศการ TEMCA M&E THAILAND 2023 “Smart Sustainable Cities"

งานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในงานระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ มาตรฐานวิศวกรรมงานระบบ  M&E 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญ ที่ MAXFLEX ไม่พลาด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพราะเราเล็งเห็นถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดี คือ

การสร้างความปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างมิตรภาพ เพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคม

 

MAXFLEX ประสบความสำเร็จในการจัดแสดงนิทรรศการ TEMCA M&E THAILAND 2023 นิทรรศการเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นงานระบบวิศวกรรมระดับชาติที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้ธีม "เมืองที่ยั่งยืนอัจฉริยะ" งานจัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566

ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

เราได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยสร้างความปลอดภัยและความยั่งยืนมากขึ้น เราได้แบ่งปันร่วมกับผู้เยี่ยมชม

และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในอุตสาหกรรม   นอกจากนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและพันธมิตร  เพื่อสร้างความน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน

 

ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพ