×

วัตถุประสงค์

Vision

การก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ฉนวนกันความร้อนและบรรจุภัณฑ์ 

นโยบายด้านความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ในด้านคุณภาพสุขภาพ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสังคมให้ดีขึ้น

Our Company

บริษัท แวนด้าแพค จํากัด

93 หมู่ 15 ถนนวัดกิ่งแก้ว ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540.

Missions

1. ขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง

2. วิเคราะห์และจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพื้นฐานของการบริโภคที่มีคุณค่าบนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร

3. รักษาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

4. กระตุ้นและให้ความรู้พนักงานทุกคนเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

5. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

6. มั่นใจว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล